گردو تخصص ماست

مطالب

خصوصیات رقم پیوندی فرنور

image

خصوصیات رقم پیوندی فرنور

فرنور  FERNOR

گردوی پیوندی  (رقم پیوندی فرنور)

خصوصیات درخت گردوی پیوندی فرنور و مزایای آن نسبت به درختان گردوی دیگر  :

منشا فرانسوی

تولید شده در مجموعه تخصصی ایران گردو

دیرگل در بهار در بهار دیر برگده بوده و حدود 15 الی 30 روز بسته به اقلیم و آب و هوا  دیرتر از درختان گردوی دیگر شروع به گل دهی می کند

نیمه پاکوتاه

مقاوم به سرما

مقاوم به بیماریه های شایع درختان گردو

در اکثر باغات قابل کشت میباشد

بیشتر برای ارتفاعات بالا با در نظر گرفتن سایر خصوصیاتی که در بخش تعیین رقم اشاره شده  توصیه می شود

وزن میوه 12 گرم و وزن هسته 6 گرم میباشد

زود به بار مینشیند

 دیرگل میباشد و به به دلیل خاصیت های ژنتیکی از بارش های اوایل بهار آسیب نمی بیند

نسبت به رقم چندلر زودتر برداشت می شود .

برای مناطق کوهستانی و سردسیر و مناطقی که ارتفاع از سطح بالایی دارند توصیه می گیردد.

فواصل کشت معمولا 5*7 ، 5*8 و 4*8 می باشد.

در هر هکتار 250 – 300 اصله نهال این رقم کاشته می شود.

مقاومت بالایی در مقابل سیاه شدن دارد

کیفیت بالایی دارد

  • ارقام گرده افشان برای این رقم روند ، فرانکت و فرنت و ایوارتو میباشد که تمامی این گرده افشانها در مجموعه تخصصی ایران گردو تولید می شوند