گردو تخصص ماست

مطالب

حضور مهندس برزگر در برنامه پایش

image

حضور مهندس برزگر در برنامه پایش

حضور مهندس مجید برزگر بعنوان کارآفرین نمونه در برنامه پاش 

مجموعه تخصصی ایران گردو اولین و تخصصی ترین و بزرگترین تولید کننده نهال گردوی پیوندی ایران می باشد

این برنامه در دی ماه 1397 ا ز شبکه اول سیما پخش شد

فیلم برنامه :