گردو تخصص ماست

مطالب

روال آماده سازی نهال

image

روال آماده سازی نهال

irangerdookhoy's profile picture
مراحل آماده سازی نهالها برای ارسال سفارشات مشتریان عزیر با توضیحات مهندس افشاری