گردو تخصص ماست

مطالب

خصوصیات رقم پیوندی هاوارد

image

خصوصیات رقم پیوندی هاوارد

هاوارد(Howard)

گردوی پیوندی  (رقم پیوندی هاوارد)

مشهورترین و تجاری ترین گردوی دنیا

خصوصیات درخت گردوی پیوندی هاوارد و مزایای آن نسبت به درختان گردوی دیگر  :

از ارقام استاندارد و بین المللی  و تجاری روز دنیا هست

منشاء امریکایی

تولید شده در مجموع تخصصی ایران گردو  اولین و بزرگترین و تخصصی ترین تولید کننده نهال گردوی پیوندی در ایران

در شهر خوی

دیرگل در بهار (در بهار دیر برگده  و دیرگل ده بوده و حدود 15 الی 30 روز بسته به اقلیم و آب و هوا  دیرتر از درختان گردوی دیگر شروع به گل دهی می کند)

نیمه پا کوتاه

مقاوم به سرما

مقاوم به بیماریهای شابعدرختان گردو

میوه ها درشت ،گرد ، صاف و درز آن سفت میباشد.

مغز میوه به رنگ روشن بوده و درصد پوست آن 50 درصد میباشد.

 وزن میوه 14/3 وزن هسته 7/2 گرم و رنگ روشنی دارد.

 پوستش تا حدی نازک میباشد.

 مقاوم به بیماری بلایت گردو است.

 80 الی 90 درصد میوه دهی آن در شاخه های جانبی می باشد و نوع باردهی آن در شاخه های جانبی به صورت 4 قلومیباشد.

 چسبندگی مغز به پوست عالی بوده و از لحاظ عطر و مزه مغز عالی می باشد.

 اندازه میوه متوسط بوده و برای کشت با شرایط متراکم بهترین رقم می باشد.

 بهترین مزیت این رقم 12 روز زودتر از چندلر میوه ی آن رسیده و بعد از آن برگ های خود را می ریزد و برای اقلیم های سرد ایده آل می باشد.

 ارقام گرده زای این رقم ، فرانکت و فرنت میباشد که در مجموعه ایران گردو تولید می شوند